Regulamin  (Matchbeschreibung in Deutsch am Ende der Seite)

Każdy zawodnik ma jedną (swoją) jednostkę broni. Nie może więcej niż jedna osoba strzelać z jednego karabinu.

Broń / wyposażenie : obowiązkowy dwójnóg, opcjonalne worki strzeleckie z przodu, lub z tyłu lub monopod pod kolbę. Niedozwolone trójnogi i uchwyty typu "imadło"

Podczas rejestracji odbędzie się kontrola techniczna broni i uchwytów.

Jeden magazynek dowolnej wielkości, ale ładowany tylko 5 nabojami przed każdym strzelaniem

Powiększenie lunety bez ograniczeń .

Maksymalna energia  broni 7000 J.

Na stanowisko wchodzi się z dokładnie odliczoną liczbą amunicji: 25 szt na 300m i 20 szt na 600m.

 

Trening : 10.06.2021  od godz 9:00 wg listy treningowej (25 minut na serię 300m i 25 minut na serię 600m).

Strzały oceniane: 11.06 do 12.06.2021

Czas: Strzelanie od 9:00.  Strzelcy muszą się zgłosić 1 godzinę przed rozpoczęciem strzelania.

Każdy cel/tarcza będzie oznaczony przed strzelaniem (imię i nazwisko, numer, seria, stanowisko) a po strzelaniu tarcze będą oceniane i potwierdzone na koniec przez strzelca podpisem.

 

Zasady ogólne

 Czas na jedną serię zawodników: 30 minut na 300m i 25 minut na 600m (czas łącznie z wejściem, przygotowaniem, ładowaniem, strzelaniem i opuszczeniem stanowisk)

 • pięć minut przygotowanie
 • Brak strzałów próbnych
 • Strzał oddany przed akustyczną komendą START (gwizdek) prowadzi do dyskwalifikacji Strzał oddany po  akustycznej komendzie STOP (gwizdek) prowadzi do odjęcia  10 punktów za strzał.

 

Przebieg konkurencji 300 metrów: broń rozładowana, jeden pusty magazynek, 25 szt. amunicji do kontroli przez sędziego (luzem lub w pudełku)

 • 5 minut na wejście i przygotowanie, zaprezentowanie 25 sztuk amunicji
 • 1 minuta na kontrolę ilości amunicji przez sędziego
 • komenda ŁADUJ
 • 25 sekund na załadowanie magazynka maksymalnie 5 nabojami, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • 5 strzałów, w ciągu 120 sekund, w lewa górną tarczę
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • dopiero po komendzie STOP można wyciągnąć magazynek,
 • 25 sekund na wyciągnięcie magazynka i załadowanie go maksymalnie 5 nabojami (bez żadnej dodatkowej komendy, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • po 5 strzałów, w ciągu 90 sekund, w prawa górną tarczę
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • dopiero po komendzie STOP można wyciągnąć magazynek,
 • 25 sekund na wyciągnięcie magazynka i załadowanie go maksymalnie 5 nabojami (bez żadnej dodatkowej komendy, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • po 5 strzałów, w ciągu 60 sekund, w środkowa tarczę
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • dopiero po komendzie STOP można wyciągnąć magazynek,
 • 25 sekund na wyciągnięcie magazynka i załadowanie go maksymalnie 5 nabojami (bez żadnej dodatkowej komendy, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • po 5 strzałów, w ciągu 40 sekund ,w lewą tarczę dolną
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • dopiero po komendzie STOP można wyciągnąć magazynek,
 • 25 sekund na wyciągnięcie magazynka i załadowanie go maksymalnie 5 nabojami (bez żadnej dodatkowej komendy, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • po 5 strzałów , w ciągu 30 sekund , w prawą tarczę dolną
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • 10 sekund na zabezpieczenie broni
 • 5 minut na spakowanie i opuszczenie stanowiska
 • podejście do stanowiska komisji RTS w celu oglądnięcia i podpisania tarcz

 

 

Przebieg konkurencji 600 metrów: broń rozładowana, jeden pusty magazynek, 20 szt.

amunicji do kontroli przez sędziego (luzem lub w pudełku)

 

 • 5 minut na wejście i przygotowanie, zaprezentowanie 20 sztuk amunicji
 • 1 minuta na kontrolę ilości amunicji przez sędziego
 • komenda ŁADUJ
 • 25 sekund na załadowanie magazynka maksymalnie 5 nabojami, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • 5 strzałów, w ciągu 120 sekund, w lewa górną tarczę
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • dopiero po komendzie STOP można wyciągnąć magazynek,
 • 25 sekund na wyciągnięcie magazynka i załadowanie go maksymalnie 5 nabojami (bez żadnej dodatkowej komendy, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • po 5 strzałów, w ciągu 90 sekund, w lewą dolną tarczę
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • dopiero po komendzie STOP można wyciągnąć magazynek,
 • 25 sekund na wyciągnięcie magazynka i załadowanie go maksymalnie 5 nabojami (bez żadnej dodatkowej komendy, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • po 5 strzałów, w ciągu 60 sekund, w prawą górną tarczę
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • dopiero po komendzie STOP można wyciągnąć magazynek,
 • 25 sekund na wyciągnięcie magazynka i załadowanie go maksymalnie 5 nabojami (bez żadnej dodatkowej komendy, podpięcie magazynka do broni, przeładowanie i zamknięcie zamka
 • komenda START - jeden krótki gwizdek
 • po 5 strzałów, w ciągu 40 sekund ,w lewą dolną tarczę
 • komenda STOP - jeden długi gwizdek
 • 10 sekund na zabezpieczenie broni
 • 5 minut na spakowanie i opuszczenie stanowiska
 • podejście do stanowiska komisji RTS w celu oglądnięcia i podpisania tarcz

 


  Tarcze:
300 metrów: cel BDS PG (Z19)

 


600 metrów: cztery cele BDS ZF (Z8) 

Matchbeschreibung:

Jeder Schütze darf nur seine Waffe benutzen, eine Nutzung einer Waffe durch verschiedene Schützen ist nicht erlaubt.


Waffen / Ausrüstung: obligatorisches Zweibein, optionale vordere oder hintere Schießsäcke oder ein Einbeinstativ unter dem Schaft. Verboten sind Stative und solche mit
Schraubstockgriff.

Bei der Registrierung findet eine technische Überprüfung von Waffen und Anbauteilen statt.

Ein Magazin beliebiger Größe, aber geladen mit nur 5 Schuss vor jeder Serie.

Vergrößerung des Zielfernrohres: unbegrenzt.

Die maximale Energie der Waffe beträgt 7.000 J.

Der Schützenstand wird mit der genauen Munitionsanzahl betreten: 25 Stück auf 300m und 20 Stück auf 600m.


Training: 10.06.2021 ab 8:00 Uhr gemäß Trainingsliste (30 Minuten für die 300m-Serie und 25 Minuten für die 600m-Serie).

Scored Shots: 11. Juni bis 12. Juni 2021

Zeit: Schießen ab 9:00 Uhr. Die Schützen müssen 1 Stunde vor Wettkampfbeginn einchecken.


Jeder Schütze unterschreibt vor Wettkampfbeginn seine Scheibe, die am Ende vom Schützen bewertet und bestätigt wird.

Allgemeine Regeln

Zeit für eine Wettkampfserie: 30 Minuten auf 300m und 25 Minuten auf 600m (Zeit inklusive Betreten, Vorbereiten, Laden, Schießen und Verlassen des Standes)
• Fünf Minuten Vorbereitung
• Keine Probeschüsse erlaubt
• Ein Schuss vor dem akustischen Kommando START (Pfeife) führt zur Disqualifikation
• Ein Schuss nach dem akustischen Kommando STOP (Pfeife) führt zum Abzug von 10
Punkten pro Schuss.

Ablauf des 300-Meter-Wettbewerbs

Waffen entladen, ein leeres Magazin, 25 vom Schiedsrichter zu inspizierende Munition (lose oder in einer Schachtel)
- 5 Minuten zum Betreten des Standes, vorbereiten, präsentation von 25 Schuss Munition

- 1 Minute für einen Schiedsrichter, um die Munitionsmenge zu überprüfen

- LADEN -Befehl

- laden des Magazins mit 5 Patronen, laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 120 Sekunden auf das obere linke Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- Entfernen des Magazins

- 25 Sekunden, um das Magazin zu entfernen und mit maximal 5 Patronen zu laden,  laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 90 Sekunden auf das obere rechte Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- Entfernen des Magazins

- 25 Sekunden, um das Magazin zu entfernen und mit maximal 5 Patronen zu laden,  laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 60 Sekunden auf das mittlere Ziel

- STOP-Befehl - eine lange Pfeife

- Entfernen des Magazins

- 25 Sekunden, um das Magazin zu entfernen und mit maximal 5 Patronen zu laden,  laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - eine kurze Pfeife

• 5 Schüsse innerhalb von 40 Sekunden auf das linke untere Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- Entfernen des Magazins

- 25 Sekunden, um das Magazin zu entfernen und mit maximal 5 Patronen zu laden,  laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 30 Sekunden auf das untere rechte Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- 10 Sekunden, um die Waffe zu sichern

- 5 Minuten zum Packen und Verlassen des Standes

- Auswertung der Scheiben und Signatur durch jew. Schützen

 

Ablauf des 600-Meter-Wettbewerbs


Waffen entladen, ein leeres Magazin, 20 Munition zur Überprüfung durch den Schiedsrichter (lose oder in einer Kiste)

- 5 Minuten zum Betreten des Standes, vorbereiten, präsentation von 20 Schuss Munition

- 1 Minute für einen Schiedsrichter, um die Munitionsmenge zu überprüfen

- LADEN -Befehl

- laden des Magazins mit 5 Patronen, laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 120 Sekunden auf das obere linke Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- Entfernen des Magazins

- 25 Sekunden, um das Magazin zu entfernen und mit maximal 5 Patronen zu laden,  laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 90 Sekunden auf das untere linke Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- Entfernen des Magazins

- 25 Sekunden, um das Magazin zu entfernen und mit maximal 5 Patronen zu laden,  laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 60 Sekunden auf das obere rechte Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- Entfernen des Magazins

- 25 Sekunden, um das Magazin zu entfernen und mit maximal 5 Patronen zu laden,  laden eines Gewehrmagazins und Vorbereitung für einen Schuss

- START-Befehl - ein kurzer Pfiff

• 5 Schüsse innerhalb von 40 Sekunden auf das untere rechte Ziel

- STOP-Befehl - ein langer Pfiff

- 10 Sekunden, um die Waffe zu sichern

- 5 Minuten zum Packen und Verlassen des Standes

- Auswertung der Scheiben und Signatur durch jew. Schützen