Pistolet centralnego zapłonu Pistolet sportowy  Karabinek sportowy  Karabin centralnego zapłonu - przyrządy otwarte Karabin centralnego zapłonu - przyrządy mechaniczne Karabin centralnego zapłonu - przyrządy optyczne Strzelba dynamiczna TRAP Karabin historyczny 3GUN Dwubój 300 / 600m
Konkurencja PCZ P SPORT K SPORT KCZ OTW. KCZ MECH. KCZ OPT. STRZELBA TRAP KHIST 3GUN 2BÓJ
Ilość strzałów próbnych 0 5 5 5 5 5 0 0 5 0 2x5
Ilość strzałów ocenianych 10 10 10 10 10 10 10 5 10 ? 2x10
                       
OPŁATY                      
Opłata startowa 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 90 zł 30 zł
                       
Broń organizatora 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł - - -
Amunicja organizatora 20 zł 15 zł 15 zł 35 zł 35 zł 40 zł 30 zł 15 zł - - -

Zawody - opłaty