Rezerwacja stanowisk na strzelnicy klubowej:


Instrukcja rezerwacji strzelnicy:


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE STRZELNICY

1. Opłaty za korzystanie ze strzelnicy kulowej dla osób indywidualnych (minimalny czas 1 godzina):

 1. oś 25m i 50 m, za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 20,00 zł za jedną osobę,
 2. oś 100m/dynamiczna, za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 30,00 zł za jedną osobę,
 3. oś 300m, za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 40,00 zł za jedną osobę,
 4. oś 650m, za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50,00 zł za jedną osobę.

2. Opłaty za korzystanie ze strzelnicy kulowej dla grup zorganizowanych (minimalny czas 2,5 godziny, przekroczenie czasu 2,5 godziny powoduje naliczenie opłaty za kolejne 2,5 godziny):

 1. oś do 50 m, za każde 2,5 godziny, dla grupy do 15 osób wynosi 200,00 zł,
 2. oś do 50 m, za każde 2,5 godziny, dla grupy od 16 osób do 25 osób wynosi 300,00 zł,
 3. oś do 50 m, za każde 2,5 godziny, dla grupy powyżej 25 osób wynosi 400,00 zł,
 4. oś 100m/dynamiczna i oś 300m, za każde 2,5 godziny, dla grupy do 15 osób wynosi 250,00 zł,
 5. oś 100m/dynamiczna i oś 300m, za każde 2,5 godziny, dla grupy od 16 osób do 25 osób wynosi 350,00 zł,
 6. oś 100m/dynamiczna i oś 300m, za każde 2,5 godziny, dla grupy powyżej 25 osób wynosi 450,00 zł,
 7. oś 650m, za każde 2,5 godziny, dla grupy do 15 osób wynosi 400,00 zł,
 8. oś 650m, za każde 2,5 godziny, dla grupy od 16 osób do 25 osób wynosi 500,00 zł,
 9. oś 650m, za każde 2,5 godziny, dla grupy powyżej 25 osób wynosi 600,00 zł.

3. Członkowie JKS UR są zwolnieni z opłat za korzystanie ze strzelnicy kulowej dla osób indywidualnych.