Składki JKS UR

  • Podstawowa składka członkowska dla osób w wieku powyżej 23 lat, które nie posiadają żadnej licencji zawodniczej PZSS wynosi 200,00 zł za rok.
  • Podstawowa składka członkowska dla osób w wieku powyżej 23 lat, które posiadają licencję zawodniczą PZSS klubu JKS UR wynosi 200,00 zł za rok + 70,00 zł za wydanie/przedłużenie licencji (opłaty administracyjne PZSS i DZSS).
  • Podstawowa składka członkowska dla osób w wieku powyżej 23 lat, które posiadają licencję zawodniczą PZSS z klubu innego niż JKS UR wynosi 800,00 zł za rok.
  • Podstawowa składka członkowska dla osób w wieku powyżej 18 lat ale do 23 lat wynosi 100,00 zł za rok. Wyjątek - dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS z klubu innego niż JKS UR składka wynosi 800,00 zł za rok.
  • Podstawowa składka członkowska dla osób w wieku do 18 lat wynosi 50,00 zł za rok.
  • Składki członkowskie należy uiścić do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.
  • Wpisowe do JKS UR (dla nowoprzyjętych członków klubu) dla osób w wieku do 18 lat wynosi jednorazowo 50,00 zł.
  • Wpisowe do JKS UR (dla nowoprzyjętych członków klubu) dla osób w wieku powyżej 18 lat wynosi jednorazowo 200,00 zł.

 

Przypominamy, że w tytule wpłaty wpisujemy:

SKŁADKA za dany rok (+ WPISOWE dla nowoprzybyłych), NAZWISKO i IMIĘ

 

wszystkie należności prosimy wpłacać:

BGŻ BNP PARIBAS numer konta: 94 1600 1462 1841 7762 9000 0001

Jaworski Klub Strzelecki „UR”

ul. Przyjaciół Żołnierza 5b

59-400 Jawor